Diverzita

O diverzitě

Rozmanitost neboli diverzita ve společnosti je přirozená, a proto ji chceme podporovat: vytvářet prostředí, kde se lidé mohou rozvíjet s ohledem na svůj osobní potenciál a kde existuje vzájemný respekt a pochopení k odlišnostem.

V pracovním prostředí to znamená posunout se nad rámec zákonných norem a skutečně rozvíjet a podporovat principy diverzity, založené na vzájemném respektu a ocenění talentu jednotlivce, nezávisle například na pohlaví, národnosti, věku či zdravotním stavu.

Chcete se dozvědět více o diverzitě? Jděte na www.diverzita.cz.

Jste zaměstnavatel a máte zájem dozvědět se více o programu Diverzita+? Kontaktujte nás na hejzlarova@byznysprospolecnost.cz nebo 240 201 195.