Diverzita

Každý člověk je jiný. Lišíme se vzhledem, názory, chováním i talentem. Různorodost je přirozenou součástí našeho života, neexistuje nikdo, kdo by byl zcela průměrný. Díky individualitě každého jedince je průměr jen statistika.

Rozmanitost neboli diverzita ve společnosti je tak přirozená, a proto ji chceme podporovat: vytvářet prostředí, kde se lidé mohou rozvíjet s ohledem na svůj osobní potenciál a kde existuje vzájemný respekt a pochopení k odlišnostem. V pracovním prostředí to znamená podporovat principy diverzity, založené na vzájemném respektu a ocenění individuálních potřeb a talentu jednotlivce.

Firmy, které již diverzitu podporují, najdete zde.

Přesvědčte se sami, že ani vy nejste žádný průměr!